Edge Finanslaget arbetar idag med samma idé som uttalades vid starten 2013 – att genom ett sunt investeringstänk stimulera konkurrenskraften för både nystartade och etablerade företag.
Grundprincipen bygger på att erbjuda duktiga företagare möjlighet att göra investeringar utan att dränera verksamhetens kassa.
Vår modell bygger i huvudsak på att själva investeringen utgör hela eller delar av säkerheten.
Med lång branscherfarenhet har vi genom åren lärt oss att höja blicken ovanför enbart siffror för att istället se till helheten och företagets ambition och konkurrenskraft.

 

KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET

Vi är ett kompetensstarkt team som är övertygade om att framgångsrik företagsamhet bygger på nära samarbete.
Därför är vårt mål att sätta oss in i varje enskild affär och därigenom lära känna såväl utrustningsleverantör som slutkund.
Vi vet också att många idag efterlyser support och ibland kan behöva ett snabbt besked och det är anledningen till att vi alltid är lätta att nå.

BRANSCHKUNSKAP OCH FLEXIBILITET

Ett bra avtal handlar förstås mycket om kronor och ören. Vad man däremot ofta missar är kännedom om branschens ibland unika struktur. När det handlar om maskiner och annan utrustning är det en stor fördel att alla parter talar samma språk för att gemensamt kunna skräddarsy ett avtal som både kund och utrustningsleverantör har fördel av.
Kort sagt, ju större kunskap inom ett visst segment, desto större möjligheter att kunna skapa bättre avtal.