KLOK FINANSIERING AV FÖRETAGETS NÄSTA INVESTERING

Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget.

ETT SMARTARE OCH
TRYGGARE SÄTT ATT VÄXA

Då du betalar din utrustning i takt med att den används, får du ett jämnare och tryggare kassaflöde.
Om något skulle förändras under avtalsperioden, har du hos oss alltid möjlighet att när som helst lösa ditt avtal.

NYINVESTERA UTAN
ATT KASSADRÄNERA

Vår finansieringsmodell ger en mängd fördelar. Du slipper den stora utgiftsbelastningen och får därmed en mer solid kassa för löpande driftsutgifter, samtidigt som både aktiekapitalet och bankens kreditutrymme förblir Intakt och brukbart.

VI GILLAR FRAMÅTSTRÄVANDE FÖRETAG. DET MÄRKS.

Vi brinner för företagsamhet och tror oss vara duktiga på att se skillnaden mellan målmedvetenhet och risktagande.
Det är också orsaken till att vi kan erbjuda våra beviljade kunder riktigt bra upplägg.

”Vi är i en bransch med snabb teknikutveckling.
Därför är en effektiv och engagerad finansieringspartner
en viktig faktor”

HÅKAN STIGH / TWENTY STUDIOS AB